งานประกาศรางวัล TTG Half-Year Award 2023 | The Touch Group

งานประกาศเกียรติคุณ และมอบโล่รางวัลให้แก่ ผู้ที่สามารถทำยอดสะสม ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เดือนมิถุนายน ประจำปี 2566 ได้สูงสุดในสาขาต่าง ๆ
🌟 พร้อมด้วยกิจกรรมสุดพิเศษจากคุณ Pat Inspire ที่มาจุดไฟใส่ฝันให้กับทุก ๆ คนในงาน