ทะเลร้อนฉ่า! Wonder Touch 2023

The Touch Group จัดกิจกรรม Wonder Touch 2023
ที่ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อเพิ่มความผ่อนคลายและช่วยทำให้พนักงานได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวนี้อย่างเต็มที่ รวมทั้งการแข่งขันกีฬากระชับมิตรระหว่างพนักงานและทีมผู้บริหาร
และกิจกรรมต่างๆ ที่จะเสริมความสามัคคี และสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันได้อย่างดีเยี่ยม เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดี ณ อมรพันธ์ รีสอร์ท

#Thetouchgroup

#Wondertouch2023

#สวยและรวยไปด้วยกัน