สุขภาพดี ในยุคสมัยนี้ เทคโนโลยีถือเป็นสิ่งที่มีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันอย่างมาก แทบจะเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยที่ 5 ในการใช้ชีวิต และจากการที่เทคโนโลยีได้มีการพัฒนามากขึ้น การรักษาทางการแพทย์จึงพัฒนามากขึ้นไปด้วย ผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพของตัวเองมากขึ้น

รู้หรือไม่? อายุเฉลี่ยของประชากรทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 72.8 ปี ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นจาก 62.1 ปี ในปี 1990 และ 30 ปี ในปี 1800 โดยองค์การสหประชาชาติ คาดการณ์ว่าอายุเฉลี่ยของประชากรทั่วโลกจะอยู่ที่ 83 ปี ในปี 2050 (อ้างอิงจาก : www.bangkokbiznews.com)

ซึ่งหมายถึง ประชากรหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น และอาจเกิดจากความก้าวหน้าทางการแพทย์ ผู้คนมีการศึกษา ทำให้วิธีชีวิต สุขอนามัย เปลี่ยนไป

Physical Wellness หรือ สุขภาวะทางกาย หมายถึง การตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพร่างกายที่ดี แข็งแรง สมบูรณ์ เกิดจากการรู้จักร่างกายตนเอง และให้การดูแลร่างกายอย่างเหมาะสม เพื่อการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และสามารถทำงานและใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

ทำไม Physical Wellness หรือ สุขภาวะทางกาย ถึงสำคัญ?

 • ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตโดยรวม : สุขภาวะทางกายที่ดี ช่วยให้รู้สึกมีพลัง กระฉับกระเฉง ทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ลดความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง : เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
 • เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน : ร่างกายที่แข็งแรง ช่วยให้ต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บได้ดีขึ้น
 • ส่งผลต่อสุขภาพจิต : การออกกำลังกาย ช่วยลดความเครียด เพิ่มความสุข
 • ส่งผลต่อการนอนหลับ : ร่างกายที่เหนื่อยล้า จะหลับสบายขึ้น

องค์ประกอบสำคัญของสุขภาวะทางกาย

 • การออกกำลังกาย : ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อาทิตย์ละ 3-5 วัน ครั้งละ 30 นาที เลือกประเภทการออกกำลังกายที่เหมาะกับตัวเอง เช่น วิ่ง ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน เล่นโยคะ
 • การรับประทานอาหาร : เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ครบ 5 หมู่ เน้นผักผลไม้ โปรตีน และธัญพืช หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง อาหารแปรรูป และอาหารที่มีน้ำตาลสูง
 • การนอนหลับ : นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 7-8 ชั่วโมงต่อวัน
 • การจัดการความเครียด : หาวิธีผ่อนคลายความเครียด เช่น การทำสมาธิ โยคะ ฟังเพลง
 • การตรวจสุขภาพ : ตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี

ประโยชน์ของการมีสุขภาวะทางกายที่ดี

 • ร่างกายแข็งแรง : มีภูมิต้านทานโรค
 • ลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง : เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
 • มีพลังงาน : รู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเปร่า
 • นอนหลับสบาย : หลับลึก ตื่นเช้า
 • อารมณ์ดี สุขภาพจิตดี : รู้สึกผ่อนคลาย ลดความเครียด
 • มีสมาธิ : คิดอ่านและจดจ่อกับงานได้ดี
 • มีความมั่นใจ : รู้สึกดีกับตัวเอง

เคล็ดลับในการส่งเสริมและพัฒนา สุขภาวะทางกายของตนเอง

 • ตั้งเป้าหมาย : ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน วัดผลได้ และท้าทาย
 • หาแรงบันดาลใจ : หาคนที่เป็นแรงบันดาลใจ หรือหาเพื่อนร่วมออกกำลังกาย
 • เริ่มต้นทีละน้อย : เริ่มจากสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ค่อยๆ เพิ่มระยะเวลาและความหนักหน่วง
 • หาสิ่งที่ชอบ : เลือกกิจกรรมที่ชอบ จะได้สนุกกับการออกกำลังกาย
 • ติดตามผล : จดบันทึกความคืบหน้า จะได้มีกำลังใจ
 • อดทน : ใจเย็นๆ ผลลัพธ์จะค่อยๆ ปรากฏ

Physical Wellness เป็นสิ่งที่สำคัญต่อการใช้ชีวิต ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทีละเล็กทีละน้อย เพื่อสุขภาพโดยรวมที่ดีขึ้น อย่าลืมกันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพตัวเองด้วย