เมื่อวันที่ 12 ต.ค.63 ที่ผ่านมา ทางบริษัท Beauty Society 9  ได้จัดงานสัมมนา บรรยายหัวข้อหลักสูตรการอบรมเพิ่มทักษะการเป็นผู้นำที่ดี “ BSG Supervisory Readiness Training Course ”  โดยได้เชิญ ครูบุ๋ม เบญจวรรณ วงษ์กลาง กูรูด้านการ คัดสันบุคคลเพื่อพัฒนาทักษะในการเป็นผู้นำที่ดี

ทางคณะผู้บริหารมองเห็นร่วมกันว่า การที่มีผู้นำทีมที่เข้าใจในทีม และรูปแบบของงานที่รับผิดชอบอย่างดี จะสามารถผลักดันองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และพร้อมเพียง

การจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อตอกย้ำความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในเครือข่ายผู้นำของทั้ง 8 สาขา แห่งบริษัท BSG9 พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในยุคดิจิตอล เพื่อให้ทีมสามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกับแนวทางที่ผู้บริหารได้วางแผนไว้ตั้งแต่แรก ทั้งนี้ยังช่วยเพิ่มความสามัคคีระหว่างผู้นำแต่ละสาขา เพราะเมื่อผู้นำเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ก็จะสามารถผลักดันองค์กรให้ก้าวหน้าได้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง

เมื่อวันที่ 20 ต.ค.63 ที่ผ่านมา ทางบริษัท Beauty Society9 ได้จัดงานสัมมนา บรรยายหัวข้อหลักสูตรเส้นทางการขายสู่ความสำเร็จ” “ BS9 Academy Sale to success Course ” โดยได้เชิญ ครูบุ๋ม เบญจวรรณ วงษ์กลาง มาบรรยายเส้นทางสู่ความสำเร็จ เนื่องด้วยคณะผู้บริหาร เล็งเห็นความสำคัญของพนักงาน และต้องการสร้างศักยภาพ ให้พนักงานที่เข้าร่วม ได้เพิ่มพูนทักษะ และเทคนิค ในการขาย

BSG9 เล็งเห็น ศักยภาพของพนักงานเป็นส่วนสำคัญที่จะขับเคลื่อนบริษัทไปในทิศทางเดียวกัน และ ให้ตรงตามเป้าหมายที่ผู้บริหารวางไว้ตั้งแต่ต้น การจัดงานอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพจึงต้องมีอยู่ตลอด เพราะเราเชื่อว่า ดาบจะคม ต้องหมั่นลับบ่อยๆ หากทิ้งไว้นานจะเป็นสนิม ความรู้ก็เช่นกันหากหยุดนิ่ง ไม่พัฒนาหรือศึกษาค้นคว้าเพิ่มจะด้วยที่บริษัทจัดให้ก็ดี หรือศึกษาหาช่องทางเองก็ดี ก็จะทำให้ลืมเลือนไป จนส่งผลให้ก้าวช้ากว่าคู่แข่ง