รายละเอียดงาน

 1. ดูแลงานกิจกรรมด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์บน Platform Online – Offline ทั้งหมดของบริษัท Facebook, Instagram, TikTok และ Line
 2. ดูแลคุณภาพและตรวจสอบเนื้อหา การตลาดคอนเทนท์บนสื่อออนไลน์ที่ถูกต้อง สร้างสรรค์ สวยงาม เพื่อดึงดูด
 3. วิเคราะห์ความต้องการ คิดรูปแบบและเนื้อหาเพื่อผลิตสื่อให้ตรงตามโจทย์
 4. สามารถกำหนดทิศทาง และภาพรวมบน Platform Online ทั้งหมดของบริษัท
 5. สร้างคอนเทนต์ผ่านช่องทางต่างๆเพื่อสร้างการยอดขาย เเละมีประสบการณ์ในการทำคอนเทนต์สำหรับขายสินค้า
 6. คัดสรรและจัดหา KOLS ที่เหมาะสมกับสินค้าและกลุ่มเป้าหมายเพื่อผลักดันยอดขาย
 7. ควบคุมระยะเวลาการทำงานและงบเพื่อให้อยู่ในเกณฑ์ที่ประมาณไว้
 8. ศึกษา ค้นหาข้อมูล และนํามาพัฒนาเนื้อหา บทความต่างๆ ให้แตกต่างและน่าสนใจ
 9. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชายหรือหญิง อายุ 30 – 37 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ในสายงาน อย่างน้อย 4 ปีขึ้นไป
 4. มีความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์ผลงาน เเละมีความรู้รอบตัวอัพเดทเทรนด์ใหม่ๆได้ตลอดเวลา
 5. มีทักษะการสื่อสาร เเละการประสานงานที่ดีเยี่ยม
 6. สามารถออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์บน Social Media ต่างๆ เช่น Facebook, Instagram, TikTok
 7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 8. ส่ง Resume เเละผลงานที่ผ่านมา (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สวัสดิการ

ดูข้อมูลสวัสดิการทั้งหมด

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง
 • สมัครผ่าน E-mail
 • สมัครผ่าน JobThai

ติดต่อ

แผนกสรรหาว่าจ้าง
บริษัท เดอะทัช กรุงเทพฯ จำกัด
ตึก 111 (ตึกB) ประดิษฐมนูธรรม ชั้น 3 ห้อง 306-309
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์: 064-493-9261

เว็บไซต์: https://www.thetouchexclusive.com/

สถานที่ปฏิบัติงาน

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร