รายละเอียดงาน

 1. จัดตารางนัดหมาย ตารางประชุม และแจ้งเตือนนัดหมายต่างๆ
 2. ติดต่อประสานงาน ติดตามผล ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 3. จัดทำ จัดเก็บเอกสารสำคัญต่างๆของผู้บริหาร ตรวจสอบเอกสารสำคัญต่างๆก่อนลงนาม
 4. ประสานงานจองตั๋วเครื่องบิน,ร้านอาหาร ,โรงแรม,จัดหาของขวัญ และอื่นๆตามมอบหมาย
 5. เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมหน่วยงานต่างๆ และรายงานผล
 6. ดูแลรับรองแขกทั้งในนามองค์กรและส่วนตัว
 7. ศึกษาหาข้อมูลเชิงเปรียบเทียบประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆอาทิ เรื่องการจัดซื้อ และอื่นๆตามมอบหมาย
 8. เสริมสร้างและรักษาภาพลักษณ์ของผู้บริหาร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศหญิง อายุ 28 – 34 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งเลขานุการ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 4. สามารถเเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 5. มีทักษะการสื่อสาร เเละการประสานงานที่ดีเยี่ยม
 6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 7. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft ,Google Sheet เเละ Email ได้อย่างดี

สวัสดิการ

ดูข้อมูลสวัสดิการทั้งหมด

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง
 • สมัครผ่าน E-mail
 • สมัครผ่าน JobThai

ติดต่อ

แผนกสรรหาว่าจ้าง
บริษัท เดอะทัช กรุงเทพฯ จำกัด
ตึก 111 (ตึกB) ประดิษฐมนูธรรม ชั้น 3 ห้อง 306-309
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์: 064-493-9261

เว็บไซต์: https://www.thetouchexclusive.com/

สถานที่ปฏิบัติงาน

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร