physiotherapy
ems
pms
massage
shock wave
EMS wave chair เก้าอี้รักษาอาการปวดที่เป็นมากกว่าเก้าอี้นวด!
บทความน่ารู้

EMS wave chair เก้าอี้รักษาอาการปวดที่เป็นมากกว่าเก้าอี้นวด!

By 9 พฤษภาคม 2024 0
ใครที่กำลังมีอาการปวดเมื่อยบริเวณสะโพกเรื้อรัง ปวดสลักเพชร หรือร้ายแรงเป็น กล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาท จากการใช้ชีวิตประจำงาน การนั่งทำงานนานๆ ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอิริยาบถ
กล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาท คนนั่งนาน ต้องระวัง!
บทความน่ารู้

กล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาท คนนั่งนาน ต้องระวัง!

By 7 พฤษภาคม 2024 0
ในยุคสมัยที่การทำงานส่วนใหญ่ต้องนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน หลายๆ คนอาจเคยประสบกับอาการปวดบริเวณสะโพกเรื้อรังจากการนั่งนานๆ อาการเหล่านี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของ “อาการออฟฟิศซินโดรม”
อันตราย ฝุ่น PM 2.5 เสี่ยง มะเร็งปอด กระตุ้นการอักเสบ เพิ่มความเสี่ยงเป็น โควิด 19
บทความน่ารู้

อันตราย ฝุ่น PM 2.5 เสี่ยง มะเร็งปอด กระตุ้นการอักเสบ เพิ่มความเสี่ยงเป็น โควิด 19

By 22 เมษายน 2024 0
อันตราย ฝุ่น PM 2.5 เสี่ยง มะเร็งปอด กระตุ้นการอักเสบ เพิ่มความเสี่ยงเป็น โควิด 19
physiotherapy