🎓ประวัติการศึกษา EDUCATION BACKGROUND

 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

💉ประวัติการอบรม TRANING HISTORY

 • ใบรับรองการอบรม : Ultherapy Training Program Basic Course
 • ใบรับรองการอบรม : Ultherapy Training Program Advance Course
 • ใบรับรองการเข้าร่วมสeเร็จหลักสูตร Beautifull Eyes จาก Merz Academy
 • ใบรับรองการเข้าร่วมการบรรยายและการประชุมเชิงปฏิบัติการ Hands-on Cadaver

🩺ประวัติการทำงาน EXPERIENCES

 • เมษายน 2556 – เมษายน 2557 แพทย์เพิ่มพูนทักษะ รพ.พระปกเกล้าจันทบุรี
 • พฤษภาคม 2557 – มีนาคม 2558 แพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป รพ.ขลุง จ.จันทบุรี
 • แพทย์ด้านผิวหนังและความงาม 2558 – ปัจจุบัน.
 • ปัจจุบันปี 2566 แพทย์ด้านผิวพรรณและความงามที่ The Touch Clinic

📍สถานที่ทำงาน

 • The Touch Clinic
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและความงาม และเครื่องมือเทคโนโลยีทางการแพทย์