🎓ประวัติการศึกษา EDUCATION BACKGROUND

 • 2553 ปริญญาตรีแพทย์ศาสตร์
 • 2555 ปริญญาโท การจัดการ
 • 2558 ปริญญาเอกการจัดการ

📝หลักสูตรเพิ่มเติม

 • เวชศาสตร์ชะลอวัย เวชศาสตร์ความงาม ผิวหนัง ศัลยกรรมเลเซอร์

💉ประวัติการอบรม TRANING HISTORY

 • American Board Of Anti-Aging and Regenerative Medicine Chicago
 • รับรองการอบรมเข้าร่วมการบรรยายและปฎิบัติการ Hands-on Cadaver Botox Filler

🩺ประวัติการทำงาน EXPERIENCES

 • แพทย์ด้านผิวหนังและความงาม 2558 – ปัจจุบัน.
 • ปัจจุบัน รพ.เกษมราษฎร์ รพ.เวชธานี
 • ปัจจุบันปี 2566 แพทย์ด้านผิวพรรณและความงามที่ The Touch Clinic

📍สถานที่ทำงาน

 • The Touch Clinic แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและความงาม และเครื่องมือเทคโนโลยีทางการแพทย์
 • รพ.เกษมราษฎร์
 • รพ.เวชธานี