🎓ประวัติการศึกษา EDUCATION BACKGROUND

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2556

🩺ประวัติการทำงาน EXPERIENCES

  • 1 สิงหาคม 2564 – ปัจจุบัน รพ.พะเยาราม
  • แพทย์ด้านผิวหนังและความงาม 1 สิงหาคม 2564 – ปัจจุบัน.
  • ปัจจุบันปี2566 แพทย์ด้านผิวพรรณและความงามที่ The Touch Clinic

📍สถานที่ทำงาน

  • The Touch Clinic
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและความงาม และเครื่องมือเทคโนโลยีทางการแพทย์
  • รพ.พะเยาราม