ขอเป็นอีกแรงหนึ่งที่จะแบ่งปันคุณภาพชีวิตที่ดี มอบคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก จำนวน 30 เครื่อง ให้กับ โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และการศึกษา The Touch Group จะยังคงเดินหน้าสานต่อโครงการ “สุขใจเมื่อให้ อิ่มใจผู้รับ” ส่งมอบสิ่งที่ดีกับคืนสู่สังคมต่อไปเรื่อยๆ