ขอเป็นอีกแรงหนึ่งที่จะแบ่งปันคุณภาพชีวิตที่ดี ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค จากโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 2 ตัว มูลค่า 25,995 บาท The Touch Group จะยังคงเดินหน้าสานต่อโครงการ “สุขใจเมื่อให้ อิ่มใจผู้รับ” ส่งมอบสิ่งที่ดีกับคืนสู่สังคมต่อไปเรื่อยๆ