ขอเป็นอีกแรงหนึ่งที่จะแบ่งปันคุณภาพชีวิตที่ดี มอบอาหารและสิ่งของจำเป็น ให้กับ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตบ้านพักสี่ขาเพื่อหมาจร และสถานสงเคราะห์สัตว์ป้ามณี The Touch Group จะยังคงเดินหน้าสานต่อโครงการ “สุขใจเมื่อให้ อิ่มใจผู้รับ” ส่งมอบสิ่งที่ดีกับคืนสู่สังคมต่อไปเรื่อย ๆ