ขอเป็นอีกแรงหนึ่งที่จะแบ่งปันคุณภาพชีวิตที่ดี มอบตู้กดน้ำเย็นสแตนเลส จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 17,700 บาท ให้กับ โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เพื่อให้มีจุดดื่มน้ำที่ถูกสุขอนามัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ The Touch Group จะยังคงเดินหน้าสานต่อโครงการ “สุขใจเมื่อให้ อิ่มใจผู้รับ” ส่งมอบสิ่งที่ดีกับคืนสู่สังคมต่อไปเรื่อย ๆ