เดอะ ทัช ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งส่งต่อความห่วงใย ต่อลมหายใจ คนไทยร่วมด้วยช่วยกัน บริจาคเครื่องช่วยหายใจรุ่น Hamilton G5 จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มูลค่า 1,200,000 บาท ให้กับ โรงพยาบาลปทุมธานี เพื่อให้เครื่องมือแพทย์เพียงพอต่อผู้ป่วย

เครื่องช่วยหายใจก็เปรียบเสมือนเครื่องต่อชีวิต เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดในการช่วยเหลือผู้ป่วย ซี่งอาจจะต่อชีวิตของใครได้อีกหลายคนเลยได้ทีเดียว

The Touch Group จะยังคงเดินหน้าสานต่อโครงการ ”สุขใจเมื่อให้ อิ่มใจผู้รับ“ ส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีกับคืนสู่สังคมต่อไปเรื่อยๆ 🤍