🎓ประวัติการศึกษา EDUCATION BACKGROUND

  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

💉ประวัติการอบรม TRANING HISTORY

  • ใบรับรองการอบรม : Ultherapy Training Program Basic Course
  • ใบรับรองการอบรม : Ultherapy Training Program Advance Course
  • ใบรับรองการเข้าร่วมสeเร็จหลักสูตร Beautifull Eyes จาก Merz Academy
  • ใบรับรองการเข้าร่วมการบรรยายและการประชุมเชิงปฏิบัติการ Hands-on Cadaver

🩺ประวัติการทำงาน EXPERIENCES

  • ปัจจุบัน แพทย์ด้านผิวพรรณและความงามที่ The Touch Clinic

📍สถานที่ทำงาน

  • The Touch Clinic
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและความงาม และเครื่องมือเทคโนโลยีทางการแพทย์