🎓ประวัติการศึกษา EDUCATION BACKGROUND

  • 2553 ปริญญาตรีแพทย์ศาสตร์
  • 2555 ปริญญาโท การจัดการ
  • 2558 ปริญญาเอกการจัดการ

📝หลักสูตรเพิ่มเติม

  • เวชศาสตร์ชะลอวัย เวชศาสตร์ความงาม ผิวหนัง ศัลยกรรมเลเซอร์

💉ประวัติการอบรม TRANING HISTORY

  • American Board Of Anti-Aging and Regenerative Medicine Chicago
  • รับรองการอบรมเข้าร่วมการบรรยายและปฎิบัติการ Hands-on Cadaver Botox Filler

🩺ประวัติการทำงาน EXPERIENCES

  • ปัจจุบัน แพทย์ด้านผิวพรรณและความงามที่ The Touch Clinic

📍สถานที่ทำงาน

  • The Touch Clinic แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและความงาม และเครื่องมือเทคโนโลยีทางการแพทย์
  • รพ.เกษมราษฎร์
  • รพ.เวชธานี