🎓ประวัติการศึกษาและอบรม (Education and Training History)

 • สมาชิกชมรมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตร American Board of Laser Surgery , ABLS ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตร Masterclass in Filler injection , Botulinum Toxin , Ultherapy , MERZ โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตร Masterclass in Anatomay , GAIN , โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร The I-CLASS Anatomy ASIA , ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตร Practical tips in Aesthetic Dermatology , สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Cosmetic Dermatology , โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตร The 1st Dissecting Facial Aesthetic Procedure , สมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อ การเสริมสวยประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตร เวชศาสตร์ชะลอวัย The American Academy of Anti-Aging Medicine Congress on Anti-aging and Aesthetic Medicine , สถาบันเวชศาสตร์ชะลอวัยแห่งประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตร Facial Beautification Unique of CPM Technology , โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร Surgical and Non-Surgical Periorbital Rejuvenation , หน่วยฝึกอบรมทักษะ หัตถการทางการแพทย์ ศิริราช โรงยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตร The 1st Aesthetic Dermatology Academy Conference , ADAC , ประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตร Botulinum Toxin A – AMI Hands-on Workshop , A Master Class , Allergan Medical Institute
 • ประกาศนียบัตร Chulalongkorn Annual Surgery & Aesthetic Best practice in Aesthetics , โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

🩺ประวัติการทำงาน EXPERIENCES

 • แพทย์ด้านผิวหนังและความงาม 2556 – ปัจจุบัน.
 • กันยายน 2561-ปัจจุบันปี 2566 แพทย์ด้านผิวพรรณและความงามที่ The Touch Clinic

📍สถานที่ทำงาน

 • The Touch Clinic แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและความงาม และเครื่องมือเทคโนโลยีทางการแพทย์ MERZ