🎓ประวัติการศึกษา EDUCATION BACKGROUND

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2556

🩺ประวัติการทำงาน EXPERIENCES

  • ปัจจุบัน แพทย์ด้านผิวพรรณและความงามที่ The Touch Clinic

📍สถานที่ทำงาน

  • The Touch Clinic
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและความงาม และเครื่องมือเทคโนโลยีทางการแพทย์
  • รพ.พะเยาราม