🎓ประวัติการศึกษา EDUCATION BACKGROUND

 • 2562 แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

📝หลักสูตรเพิ่มเติม

 • ใบรับรองการอบรม : HAS ATTENDED INTERMEDIATE COURSE BOTULINUM TOXIN A – HA FILLER – THREAD LIFT LECTURE , LIVE DEMONSTRATION AND COMPLETED HANDS ON TRAINING WORKSHOP 30th SEPTEMBER 2021
 • ใบรับรองการอบรม : 3RD ONLINE SEMINAR ADVANCE ELEGANT EYE AND FILLER COMPLICATION (PART1)July 12,2021
 • ใบรับรองการอบรม : COSMETIC DERMATOLOGY Next Step in Modernizing Cosmetic Medicine ระหว่างวันที่ 25 – 30 ตุลาคม 2564
 • ใบรับรองการอบรม : “Cadaver and Hands-on Workshop for Surgical and Non-surgical Periorbital Rejuvenation”at Siriraj Medical Simulation Center for Education and Training (SiMSET) and Siriraj Training and Education Center for Clinical Skills (SiTEC) on June 2nd – 3rd , 2022
 • ใบรับรองการอบรม : MEDYCELES 360 : THE ULTIMATE ONE-STOP TRAINING FOR COMPREHENSIVE AESTHETIC PROCEDURES, 24TH AUGUST 2023
 • ใบรับรองการอบรม : MULTIDISCIPLINARY APPROACH OF BOTULINUM TOXIN FOR FACE AND NECK : A PRACTICAL USE APRIL 26, 2023
 • ใบรับรองการอบรม : THREAD INTO THE NEW FRONTIER : LECTURE SEPTEMBER 1ST, 2023,
 • ใบรับรองการอบรม : ADAC WEEKEND FORUM 2022 INTEGRATION OF ART & SCIENCE JANUARY – FEBRUARY, 2022
 • ใบรับรองการอบรม : How to Create Harmony Cheek & Advanced Full Face Lifting Technique 13 SEPTEMBER 2021
 • ใบรับรองการอบรม : THE RISING FIELD OF GENITAL REJUVENATION 18TH SEPTEMBER 2023
 • ใบรับรองการอบรม : COSMETIC DERMATOLOGY : TIPS TO SUCCESS (ONLINE LECTURE) วันที่ 9 – 20 ตุลาคม 2566
 • ใบรับรองการอบรม : PRACTICAL DERMATOLOGY – SMART PRACTICE IN DERMATOLOGY วันที่ 17 – 21 กรกฎาคม 2566

🩺ประวัติการทำงาน EXPERIENCES

 • ปัจจุบัน แพทย์ด้านผิวพรรณและความงามที่ The Touch Clinic

📍สถานที่ทำงาน

 • The Touch Clinic