ฟังเสียง ASMR ช่วยให้หายเครียด และมีผลต่อการนอนหลับจริงหรอ ??

ฟังเสียง ASMR ช่วยให้หายเครียด และมีผลต่อการนอนหลับจริงหรอ ??

รู้ไหม? จากสถิติพบว่ากว่า 40% ของคนไทยตกอยู่ในสภาวะนอนไ…