นอนน้อยกว่า6ชั่วโมงเสี่ยงหลอดเลือดตีบแตก

นอนน้อยกว่า6ชั่วโมงเสี่ยงหลอดเลือดตีบแตก

นักวิจัยพบ ผู้ที่นอนหลับน้อยกว่า 6 ชั่วโมง มีแนวโน้มที่จะเป็น “โรคหลอดเลือดแดงแข็ง” ทั่วร่างกายมากกว่าผู้ที่นอนหลับ 7-8 ชั่วโมงถึง 27%