จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าคุณนอนน้อย

จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าคุณนอนน้อย

งานวิจัยชี้ หากจำนวนชั่วโมงการนอนหลับที่น้อยลง ยิ่งมีโอกาสเสี่ยงการเกิดโรคมากกว่าที่คุณคิด