ไม่สุข ไม่เศร้า เฉยชากับทุกสิ่ง คุณกำลังอยู่ใน “ภาวะสิ้นยินดี” หรือไม่?

ไม่สุข ไม่เศร้า เฉยชากับทุกสิ่ง คุณกำลังอยู่ใน “ภาวะสิ้นยินดี” หรือไม่?

สมาคมจิตเวชของอเมริการะบุ ภาวะสิ้นยินดี (Anhedonia) เป็นความผิดปกติทางอารมณ์ สัญญาณเตือนโดปามีน (Dopamine) ในสมองที่ทำหน้าที่ควบคุมความพอใจขาดสมดุล จิตแพทย์ยืนยันอันตรายกว่า “โรคซึมเศร้า*”